Rastafari, oběť módních trendů

Tento článek, který vyšel na webových stránkách OneLove.cz 14. února 2002 pod názvem „Česká mládež versus ortodoxní Rastafari“, pojednává o fenoménu této doby, který spočívá v přebírání vybraných znaků různých kultur pomíjivými módními trendy.

K napsání tohoto článku se chystám již poměrně dlouhou dobu a trochu se stydím, že jsem se k tomu rozhoupal až teprve nyní. Před nějakým časem jsem si přečetl článek Nesty, který se mého nynějšího tématu svým způsobem také týkal a pokud mne paměť neklame, tak PJH na těchto stránkách kdysi prezentoval něco obdobného také. Chci mluvit o módních výstřelcích mládeže, kterým padají za oběť prvky kultur
o jejichž existenci nemusí mít představitelé zmíněné skupiny ani tušení.

Když se v posledních letech začaly ulice plnit osobami
s dreadlocks na hlavách, člověk by se pomalu začal radovat, jakého že se to ta naše víra dočkala prudkého rozkvětu. Nenechme se však mýlit! Odvážím se tvrdit, že v drtivé většině případů se jedná o teenagery, kteří o nás nemají ani ponětí, natož aby si byli vědomi historie a symboliky svého vlasového výtvoru (v některých případech bych se totiž styděl použít výraz dreadlocks). Mne osobně vždy rozesmutní, jdu-li po ulici či stojím-li na autobusové zastávce a mám tu čest sledovat jednání a vystupování nějakého "dredaře", který stojí opodál.

Další bezesporu výraznou oblastí je svatá bylina, tedy konopí. Jako rastafarián jsem si velice dobře vědom jeho úkolu
a pozice, kterou v naší kultuře zastává. Jen mne opět mrzí, že je spousta lidí, kteří jeho význam posouvají trochu jinam.

Doposud jsem zmínil pouze prvky vytržené z naší kultury jaksi nekonkrétně, ale k mému zklamání se začíná formovat uskupení parazitující na rastafariánství a to zcela adresně a přímo! Osoby tvořící tuto sociální skupinu bych nazval termínem „Pseudo-rasta“. O čem a o kom hovořím? Rastafariánství, respektive lépe řečeno Reggae jako takové (čistě jako hudba), sílí na popularitě a to zejména mezi vyznavači různých volnomyšlenkářských životních stylů. Těmto lidem jakýsi podivný vítr přivál zpopularizovaný obraz jamajského rastamana, ovšem již bez duchovní podstaty, která je však velmi významná a stěžejní. Reggae, dreadlocks a ganja, to je pro ně vrcholné rastafariánství. Ovšem kdyby jste se jich zeptali, o čem to všechno ve své podstatě vlastně je, jistě budou tápat. Tak se ptám, co mají s námi společného? Nechci nikoho soudit, tato funkce mi rozhodně nepřísluší. Jen mne mrzí důsledky, které jejich lehkovážné a módní počínání bude mít. Musíme přiznat, že jsou silnější, protože jsou viditelnější. Tito "Pseudo-rastové" mají tím pádem primární vliv na většinové mínění veřejnosti a vytvářejí tak falešný obraz rastafariánské kultury, zejména ve smyslu výrazného poškození naší společenské prestiže. To je podle mne smutná, ale především alarmující skutečnost. Však si představte, že by jste měli dvojníka, který by vypadal stejně jako vy, ale zcela jinak by vystupoval a tím pro vás chystal velice trnitou cestu.

Již několikrát jsem se zamýšlel, jak se můžeme bránit. Vždyť naše víra, kultura a její historie je tak hodnotná. Každopádně to však pro nás v očích okolní nezasvěcené veřejnosti není nikterak prospěšné a může nás to poškozovat více, než by si mohl kdokoliv myslet. Jde totiž o to, že mají schopnost pošlapat nám budoucnost ještě dříve, než jí vůbec stihneme vybudovat!