Tvorba veršovaná

Básně, které jsou na těchto stránkách uveřejněné, vznikly povětšině na konci devadesátých let minulého století. Pouze některé se svým zrodem datují do let pozdějších. Před umístěním na tento web (v roce 2015) prošly vybrané verše drobnými autorskými reedičními úpravami a několik básní pak bylo z fondu vyjmuto zcela. Mimo poezii psanou v českém jazyce vzniklo v tomto období i několik básní v jazyce anglickém. Ty jsou na těchto stránkách vždy doplněny volným překladem do češtiny. Pro lepší přehlednost jsou v menu tyto dvě jazykové varianty rozděleny do separátních oddílů.
V každém z nich jsou pak básně řazeny abecedně.