Jedna láska

Jedna láska – jeden svět,
jak chtěl Selassie sám.
Když mezi národy těch pár vět
tehdy četl nám.

Když řekl, že uznání pouze jedné rasy
je mravně zkažené, nesprávné a sprosté.
Když v odepření základních práv jsou masy,
pak najít odpověď je velmi prosté.

Ta zní: Myžlenka na světa sjednocení
bude pronásledována, však nikdy dosažena.
Bude omílané pouhé situace hodnocení,
kde slova marnosti jsou obsažena.

Dokud svět nenalezne jednotný směr,
neustanou nepokoje.
Dál vládnout bude nepoměr,
trvat budou marné boje.

Dokud jeden muž za bratra neuzná
druhého s jinou barvou kůže.
Svět harmonii nepozná
a nic jiného nepomůže.

Dokud základní lidská práva
nebudou zaručena všem.
Žádná zem nebude zcela zdráva
a mír bude pouhým snem.

Dokud Zem nestane se jednou lodí
pro všechny možné národnosti.
Zloba zlobu opět zplodí,
svět stále bude bez radosti.

Dokud nepřátelské zbraně
nebudou složeny v mír.
Vzhlížet budem k uzamčené bráně,
však nevejdeme, nenaleznem cíl.