Síla peněz

Síla peněz mocná je
v téhle smutné době.
Hlavně o ten mamon jde,
každý hrabe si jen k sobě.

Jak může člověk zabít
jen pro peníze zlé?
Jak daleko jsi schopen zajít,
aby vše jmění bylo tvé?

Jednomu je jedno koho pošlape
na cestě ke svému blahu.
Vše co může polape,
o štěstí druhých nemá snahu.

Zneužije s klidem kamaráda,
že mu ublíží... to nevadí.
Když sám má dost otočí k němu záda.
A jeho újmu... kdo mu nahradí?