Sjednocení v míru

Na světě tu žijeme
všichni pohromadě.
Stejnou vodu pijeme,
však válka je na snadě.

Jsme tu v jednom na té Zemi,
však někteří dělí nás podle ras.
Z toho, jako i vám, smutno je mi.
Lidé snad neslyší moudrý Boží hlas.

Proč dělat mezi lidmi rozdíl
na základě vyznání či národnosti?
Každý na osídlení planety má podíl,
tak chtějme mít svět bez krutosti.

Za svůj požadavek bojujme.
Boj je to v pravdě správný.
Celosvětově navzájem se milujme.
To sen je nás všech dávný.