Vzchopme se, spojme se!

Svět v problémech se utápí.
Ó jak mnoho je tu nenávisti.
Hlupák pod vroucím kotlem přitápí.
Zlo původ svůj má u závisti.

Lidé, kam svůj rozum jste dali?
Proč stále povykujete a bojujete?
Vždyť svobodu a mír jste si tak vzali
a stále nenávidíte, i když milujete.

Tak vzchopme se! Spojme se!
A nezáleží na rasách.
Čas zlo snad jednou odnese.
Jen slzy zůstanou nám na řasách.