Bad Times

Jah live, dem try to fool us
Jah is everlasting, I and I know!
Dem telling lies, ´cause dem hate us
But I and I know we will grow!

Jah is I strength
Jah is I light
Jah is I one
Jah is I life

De road is foggy foggy – gray
But Jah sun is shining on
I and I waits till HIM show us the way
Then all confusion we will bun

Do you want to help us? …Nice!
But do you know da way?
In love with Jah we will rise
´Cause HIM is only who will stay.

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Zlé časy

V této básni autor vyjadřuje své přesvědšení, že Bůh je živý a odmítá tvrzení, která by se k této myšlence stavěla protichůdně. Líčí důležitost Boží přítomnosti ve svém životě a vysvětluje, že právě jeho vedení zajistí progres i v případě, že životní cesta je šedá a mlhavá. Jedině s Božím světlem v srdci je možné dále růst, protože právě on je jediná a stála jistota.