Hypocrites

There are a lot of them in a town
We can meet them everyday
They´re up in a house or on a street down
They´re walking of each way

What´s good for them they´re just doing
Don´t care for any well of other man
Where wind blow, there they´re moving
You´ll never know how they can

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Pokrytci

Těchto několik málo veršů upozroňuje na to, že pokrytectví je velmi častou lidskou vlastností a může číhat naprosto kdekoliv. Takoví lidé nehledí na svá okoli. Jejich hlavním cílem je prosadit vlastní prospěch. Autor se podivuje nat takovým počínáním a uvádí, že zřejmě nikdy nebude schopen jej pochopit.