No Tear

I´m afraid of that crash
- that could come
I´m afraid of that storm
- that could come
I´m afraid of that stress
- that could come
I´m afraid of those tears
- that could come

Oh my soul is weak, so weak
There´s so much oppression around I
Oh where could I find fi what I seek
Yes, in the kingdom of Jah Rastafari

I´m afraid that run away
- who I love
I´m afraid that leave me alone
- who I love
I´m afraid that won´t love me more
- who I love
I´m afraid that I hurt
- who I love

Oh my soul is goosy, really really is
So listen me ´cause I´m not telling lie
Who I really love I can´t miss
So I believe in protection of King Selassie

This is difficult time of fear
The time of soul oppression
This is difficult time of fear
I hope there wont be pain and passion

This is difficult time! Of fear!!
And I hope at the end won´t be tear!

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Žádné slzy

V této básni autor vyjadřuje své obavy z budoucna. Obavy z nepřízně osudu. Zároveň se obává svého vlastního selhání jako člověka. Cítí se být velmi zesláblý a jedinou duchovní útěchu nalézá v Rastafariho království pod ochranitelskými křídly krále Selassiho.