Resignation

Well, now I´m talking to you
Who by Babylon were oppressed down
That´s true, my words flows to you
who call Rasta a clown.

I´m talking to prisoners of Babylon
Who cyaan see, hear, nor feel
Each of them a lonely one
Without spirituality under the peel, oh real!

I don´t know why should we be sad
It´s you who gonna be sad
...ooh, ya mad

Ya can call I and I crazy
Ya can preach your law
But never cyaan drive I and I mazy
And you´ll never grab I and I sweet Jah love

Well I tried to teach you the way
Hoped you will understand the revelation
But that I´m booby ya still say
So I´m thinking about resignation

Why your eyes are still closed
Why your ears are still deaf
Your understanding I supposed
Bud I met only a rocky reef

So why are you still negative
When we shows you way of positive

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Resignace

Autor v této básni promlouvá ke všem "zajatcům" systému (tzv. Babylonu). Lituje jejich slepotu, protože nedokáží vidět svět z duchovní stránky. Mluví o tom, že měl snahu otevírat jim oči. Vždy se ovšem setkával s odmítavými postoji či s výsměchem, proto se nyní rozhodl ve svých snahách resignovat. Zároveň ale stále nechápe proč si lidé vybírají negativní cestu, když je rastafariáni mohou naučit kráčet cestou vlidnější.