She Is Princess

Today my eyes saw lustre
Today my eyes saw whiteness
My heart pulsated faster
And I was just breathless

She´s a princess with lovely smile
She´s young lady with sweet voice
That sounds like Jah music while
I´m sailing through unpleasant noise

She´s angel without wings
Who came from heaven down
Jah sacredness she brings
Her smile might cover man´s frown

Or... my eyes saw ongle delusion
Yeah, she´s ordinary dawta
Not like my fay

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Ona je princezna

V této básni líčí autor své dojmy ze setkání s pohlednou dívkou. V její kráse spatřuje Boží podstatu. Vyjadřuje zde, jak blahodárný vliv pro duši může takové setkání mít, obzvláště pak v této hlučné a rušné době. V závěru se však autor ve svých úvahách pozastaví, zda všechny tyto dojmy nejsou pouhou iluzí. Ano, utvrzuje se nakonec skutečně v přesvědšení, že jde o "obyčejnou" dívku, která se nemůže vyrovnat jeho víle.