The System

The system holds I and I down
We cyaan move
We cyaan grow

Your system holds I and I under check
We cyaan do anything
You cyan do everything

Your system holds I and I by supremacy
We are too weak
You are so wicked

Your system holds I and I in deep injustice
We cyaan free talk
You are real mock

This system holds I and I by strong hand
We cyaan fight back
You holds I and I neck

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Systém

Báseň vypráví o bezpráví, které s sebou přináší společensko-politický systém. Staví do kontrastu se systémem prostého jedince, který se tak stává proti jeho vlivům bezmocný a proti zvůli systému v podstatě bezbranný.