Times of Creation

At the beginning of all
Jah gave us His affection and understanding
There were no fence nor wall
I and I Rasta felt the love He were sanding

At those times of holy create
Jah gave us clean nature and fresh air
He gave us position and made our fate
People felt da nature, harmony was everywhere

Jah loves us, no matter what they say
Rastafari is life, Rastafari is way
Where I and I going, where Rasta will stay

Jah is shining, He gave us light
Rastafari is strength, Rastafari is bright
We´re going way that is right

At the beginning of all time
There was Jah Rastafari and I and I

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Časy stvoření

Na počátku všech časů dal Bůh lidu čistý svět bez poskvrny. Aby jsme si jej takový dokázali udržet, kráčejme duchovní cestou. Rastafari je život, je síla i světlo, které nás provází, abychom neztratili správný směr.