Wake Up Jah Children

Wake up Jah children, wake up and live
Take all the positive what life can give

If one day´s bad
Another will be better
So don´t be sad
Don´t care fi what´s no matter

Jah sun will rise up next day
Tomorrow and next week too
So don´t run away and stay
What you´ve not done, now you can do

Rasta, let your good vibes rise
And clean up all soul pollution
Meditate and live ´cause life is so nice
In negative mood you´ll never find solution

Wake up children of Israel, wake up and stand strong
Nyahbinghi drums will sounds for long, long, …so long

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Vstaňte, Boží děti

V této básni promlouvá autor povzbudivě ke svému čtenáři. Snaží se poukázat na skutečost, že i když jeden den skončí neúspěchem, přijde den další, kdy se dají věci napravit. Negativní smýšlení nikdy nenalezne zdravá řešení problémů, proto je nezbytné kráčet s hlavou vzhůru a těšit se ze života, který je ve své podstatě nesmírně krásný. Každý další den totiž vyjde Boží slunce zas a znovu.