Window to the World

All my good people can you hear
What I want you to tell
From most first day we´re what we´re
no one you can buy nor sell

I and I could make this world peaceful
If you will accept that we´re all the same
Then everything can be so wonderful
And there won´t be any other blame

All world of today is about the money
I know it´s bad and gonna be worst
All money hunters looks sweet like honey
And all they want is to be first

They still cyaan see their wealth is disease
Which more than cancer is malignant
In their perfect life is no crisis
I think, I´ll never understand

They can buy almost everything
If they really want or need
But in life is one another thing
What you cyaan through money meet

This world needs spiritual revolution
´Cause there is a lot of soul pollution
Which have no political solution

We Jah children must change situation
We got to damage all instruments of war
We want to reach Inity of every nation
We want only love – more and more

Volný překlad aneb o čem verše pojednávají...

Okno do světa

V této básni autor hovoří o tom, že pokud bude lidstvo akceptovat rovnost jednoho k druhému, může svět dosáhnout harmonie. Problém ovšem spatřuje v nedostatku duchovní energie. Světem hýbou mteriální hodnoty a bohatství, které dodávají jejich majitelům pocit nadřazenosti. Proto autor vyzívá rastafariány, aby nepolevili ve svých postojích a pokusili se situaci změnit duchovní revolucí, neboť stávající stav společnosti již nemá politická řešení.